สื่อเผยแพร่

การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน แจ้งไทยฮอตไลน์

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 18 แจ้งไทยฮอตไลน์ การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­­ร้างสรรค์และปลอดภัย

Previous article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
Next article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน การตั้งPassword