คำว่า “nomophobia” (อ่านว่า โนโมโฟเบีย) เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2551 เมื่อไปรษณีย์แห่งสหราชอาณาจักร (UK Post Office) มอบหมายให้ทาง YouGov หน่วยงานด้านการวิจัยของที่นั่น ศึกษาประเมินอาการวิตกกังวลของผู้ใช้มือถือ โดยมันคือคำย่อของ “no-mobile-phone phobia” หรือความหวาดกลัวในการไม่มีมือถือนั่นเอง

ล่าสุด The Oxford English Dictionary (OED) หรือพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด ที่ตีพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพจนานุกรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ละเอียดที่สุด ได้บรรจุคำว่า “nomophobia” เข้าเป็น 1 ในคำใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีนิยามคำนี้และคำที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

nomophobia (คำนาม) หมายถึง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้มือถือหรือเข้าถึงบริการมือถือ

nomophobic (คำคุณศัพท์และคำนาม) หมายถึง ที่ต้องเจ็บปวดจากความวิตกกังวลว่าไม่สามารถใช้มือถือหรือเข้าถึงบริการมือถือ, ที่แสดงออกหรือที่มีลักษณะอันเกิดจาก nomophobia

นอกจากนี้ ทาง OED ยังให้นิยาม nomophobia อีกความหมายนึง คือ เป็นคำนาม ที่หมายถึง ความเกลียดชังหรือความกลัวต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)