สื่อเผยแพร่

การละเมิดทางเพศเด็ก สื่อลามกเด็ก คือ อาชญากรรมวิปริต stop child pornography

การ์ตูนแอนิเมชัน เพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ จัดทำโดย โครงการ Thaihotline ภายใต้ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย Terrs Des Hommes Netherland

Previous article
ผู้ใหญ่..หลอกเด็ก beware grooming
Next article
หนทางสู่ดาว อาจไม่ใช่อย่างที่คิด beware sexual exploitation