โดยภายในค่ายมีกิจกรรมนำเสนอผลงานกลุ่มนักสืบ โดยมีคณะกรรมการชร้แนะ และเรียนรู้เพิ่มเติมการละเมิดทางเพศและไซเบอร์บุลลี่ อะไรที่ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ หรือได้บางครั้ง อะไรที่ควรเปลี่ยนค่านิยมของสังคมก็ต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลง ช่วงนี้แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างวัยรุ่นและผู้ใหญ่