กฎหมายน่ารู้

การเผยแพร่หรือแพร่กระจายข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม หรือ FAKE NEWS ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
อ่านเพิ่มเติม
1. กำหนดคำนิยาม “พิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า การระบุตัวตน การแสดงตน การพิสูจน์ตัวตน การแสดงหลักฐานใด ๆ และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้...
อ่านเพิ่มเติม