จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน Cyber bullying การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

>> คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์การ์ตูน Cyber bullying การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ <<